Malíř obrazů

Suché pastely

Touto technikou maluji většinu svých obrazů už od počátku své tvorby, tj. asi 40 let. Je mi nejbližší, protože s ní dokáži nejlépe reagovat na nálady přírody, rychle vyjádřit její změny a atmosféru. Časem jsem se naučil malovat a vytvářet tvary prsty – vzniká tak krajina více z malby a méně z kresby. Jindy je tomu naopak – podle pocitu. S touto technikou je možné docílit i abstraktní pojem krajiny ( modelace prsty a hrany křídy ) – nazývám tento stav automatická malba. Je to jakýsi stav meditace, kdy člověk zapojuje do tvorby intuitivní složku a vznikne tak vnitřní obraz dané krajiny.

Kresby

Kresba je v malířství velmi důležitá. Mne naučila trpělivosti a disciplíně. V mém případě se jedná hlavně o kresby krajiny, které mi slouží jednak jako základ k další malbě (črty), nebo propracované motivy, jako hotový obraz. Používám tužky, hlavně měkké (6B), černé, hnědé uhly, pero. Některé kresby lavíruji nebo částečně rozmazávám, jiné částečně kombinuji s pastely – podle svého pocitu.

Učit se kresbu každému doporučuji – je to základ malování.

Olejomalba

Touto technikou jsem také vytvořil mnoho obrazů, její vyjadřovací schopnosti jsou obrovské. Pokud maluji olejem, tak buď na sololit, dřevo nebo na plátno. Pokud se týká abstrakcí vytvořených olejem, tak jsem vytvořil techniku tzv. „slévání barev“ na kartonu – jedná se také o intuitivní malbu. Po zaschnutí někdy kombinuji oleje s pastelem.